icon-arrow icon-check icon-mail icon-phone icon-facebook icon-linkedin icon-youtube icon-twitter icon-cheveron icon-download icon-instagram play close icon-arrow-uturn icon-calendar icon-clock icon-search icon-chevron-process icon-skills icon-knowledge icon-kite icon-education icon-languages icon-tools icon-experience icon-coffee-cup
Werken bij Triamfloat Onderwijs
Blog 15/04/2019

"Het onderwijs vraagt om vakmensen"

vakmensen

TriamFloat stelt de klant centraal. Onze opdrachtgevers binnen het Onderwijs vragen om specialisten en ervaringsdeskundigen met kennis en ervaring in het Onderwijs. Als vakgebied is Onderwijs een heel eigen wereld met specifieke kenmerken en eisen. Opdrachtgevers vragen ons nog meer te focussen op hun dienstverlening. Daarom hebben we een speciaal team van specialisten opgezet.

We sparren veel met elkaar en de behoefte om vanuit TriamFloat de branche Onderwijs nog meer te specialiseren, nemen wij dan ook ter harte. TriamFloat Onderwijs zal de komende jaren meer professionals met alleen de specifieke kennis van de Onderwijsmarkt naar zich toetrekken om zo onze opdrachtgevers optimaal te kunnen voorzien van de juiste kennis en ervaring. “Zo bouwen wij met elkaar aan consultancy-specialisme, puur gericht op de onderwijsomgeving”, zegt Business Manager Baukje Sijpkens, verantwoordelijk binnen TriamFloat voor de branche Onderwijs.

Meer specialisten mobiliseren
Een gekscherende maar veelzeggende opmerking van Baukje: ”TriamFloaters komen in alle branches perfect tot hun recht, maar voor het onderwijs is wat extra’s nodig. Een L&D-consultant staat doorgaans onvoldoende dicht bij het onderwijs en mist de kennis van wet en regelgeving. Je hebt consultants nodig met vergaande affiniteit, kennis en ervaring met het onderwijs. De groep professionals die hieraan voldoen binnen TriamFloat is te beperkt in vergelijking met de vraag vanuit de markt.”

TriamFloaters komen in alle branches perfect tot hun recht, maar voor het onderwijs is wat extra’s nodig.
Baukje Sijpkens / Business Manager TriamFloat

Continu vernieuwing
Bij TriamFloat is het uitgangspunt dat consultants in de volle breedte inzetbaar zijn. “Voor het onderwijs werkt dat niet altijd. Onderwijs vernieuwt zich continu. Als je daar niet bovenop zit, heb je als consultant een veel te lange inwerktijd nodig om werkelijk van waarde te zijn. Vandaar de aparte focus die we voor het Onderwijs gaan opzetten. Op die manier gaan we kennis en ervaring verdiepen en specialiseren. Hiervoor gaan we een team creëren van gekwalificeerde onderwijskundigen die het een uitdaging vinden om alleen voor het Onderwijs te werken. Professionals die de afwisseling tussen mbo, hbo en wo ontzettend gaaf vinden.”

Voorbeelden
De belangrijkste pijlers van het nieuwe team zijn kwaliteitszorg, curriculumontwikkeling (van hele opleidingen tot op lesniveau) en toetsing en examinering. Baukje noemt bijvoorbeeld ‘visitatie’(controle) en ‘accreditatie’(goedkeuring). “Het komt erop neer dat alle opleidingen continu moeten voldoen aan kwaliteitsnormen. Die zijn wettelijk vastgesteld. Daarnaast hebben onderwijsinstituten vaak ook eigen kwaliteitseisen. De vraag is of al die prachtige nieuwe onderwijsinitiatieven die worden bedacht voldoen aan deze eisen.” Neem de Rotterdam School of Management (RSM). Daar vond in juli 2018 een gecombineerde accreditatie plaats: zowel het internationale AASCB als de Nederlands-Vlaamse NVAO. Een team van 3 medewerkers onder leiding van TriamFloater Eefje Marcus heeft daarvoor 21 opleidingen zelfevaluaties geschreven.

‘Geeft energie’
De plannen voor een gespecialiseerd team zijn in de onderwijswereld warm onthaald. “Ik ben erg blij met de reacties. Er is sprake van gretigheid. Het onderwijs is aan het kantelen. Dat geldt in ieder geval voor het mbo. Er is behoefte aan hulp en specialisme. Vanuit de markt krijgen we concrete aanwijzingen waar behoefte aan is. De betrokkenheid geeft veel energie om er samen iets moois van te maken.”

Overzicht blogs

Benieuwd wat de consultants van TriamFloat Onderwijs voor jouw onderwijsinstelling kunnen betekenen?