icon-arrow icon-check icon-mail icon-phone icon-facebook icon-linkedin icon-youtube icon-twitter icon-cheveron icon-download icon-instagram play close icon-arrow-uturn icon-calendar icon-clock icon-search icon-chevron-process icon-skills icon-knowledge icon-kite icon-education icon-languages icon-tools icon-experience icon-coffee-cup
Werken bij Triamfloat Onderwijs

Het ontwikkelen van nieuwe opleidingen of het doorontwikkelen van curricula is een van onze expertises. We zetten de onderwijskundige lijnen uit en voeren gedeeltelijk projectmanagement uit. We werken nauw samen met docentteams voor het opnieuw vormgeven van het curriculum, tot op lesniveau. Daarbij sluiten we aan bij de meest recente ontwikkelingen, zoals gepersonaliseerd leren en flexibilisering.

Aanvullende (curriculum) werkzaamheden

Onder curriculumontwikkeling verstaan wij ook alle werkzaamheden die moeten worden uitgevoerd naar aanleiding van landelijke ontwikkelingen. Zoals het herstructureren van kwalificatiedossiers, (examinering van) keuzedelen, doorlopende leerlijnen, associate degrees, regionale samenwerking, flexibilisering, gepersonaliseerd leren en de samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven.

bekijk alle expertises

Benieuwd wat de experts van TriamFloat Onderwijs voor jouw onderwijsinstelling kunnen betekenen?