icon-arrow icon-check icon-mail icon-phone icon-facebook icon-linkedin icon-youtube icon-twitter icon-cheveron icon-download icon-instagram play close icon-arrow-uturn icon-calendar icon-clock icon-search icon-chevron-process icon-skills icon-knowledge icon-kite icon-education icon-languages icon-tools icon-experience icon-coffee-cup
Werken bij Triamfloat Onderwijs

Onze professionals zijn inzetbaar in diverse rollen

TriamFloat

Voor alle onderwijskundige vraagstukken

Waarvoor kunt u een beroep doen op onze onderwijsconsultants? Onze consultants zijn inzetbaar in diverse rollen zoals: ontwerper, ontwikkelaar, adviseur, procesbegeleider, kwaliteitszorg-specialist en beleidsmedewerker.

Onze expertise

TriamFloat Onderwijs maakt zich sterk voor de ontwikkeling van mensen en onderwijsinstellingen. Daarom zorgen wij er ook voor dat onze medewerkers zich blijven ontwikkelen. Voor de groei van jou en onze organisatie. De onderwijskundige dienstverlening van TriamFloat Onderwijs valt onder andere binnen de volgende gebieden:

Kwaliteitszorg

We hebben ervaring op kwaliteitszorg in MBO, HBO en WO. Het op orde maken van zelfevaluaties ter voorbereiding op een NVAO/AASCB visitatie, maar ook het uitvoeren van een interne audit behoort tot onze dienstverlening.

Curriculumontwikkeling

We zetten de onderwijskundige lijnen uit en voeren gedeeltelijk projectmanagement uit. We werken nauw samen met docentteams voor het opnieuw vormgeven van het curriculum, tot op lesniveau. Daarbij sluiten we aan bij de meest recente ontwikkelingen.

Toetsing en examinering

Samen met de docenten ontwikkelen we opleidingen, verbeteren we de kwaliteit van toetsing en examinering of kijken we naar het digitaliseren hiervan. Daarnaast zijn we ook in staat om op procesniveau te kijken naar dit thema.

Leer Management Systemen

We hebben ervaring in analyse, selectie en implementatie met een duidelijke focus op het onderwijs en de lerende. Samen met ICT-stakeholders zorgen we voor een gedragen en goed geïmplementeerd systeem.

Procesbegeleiding

Als procesbegeleider pakken we diverse projecten op, zoals visieontwikkeling op onderwijs, teambegeleiding voor onderwijsontwikkeling en vernieuwing.

Benieuwd wat de consultants van TriamFloat Onderwijs voor jouw onderwijsinstelling kunnen betekenen?